Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Miljø og demokrati. Et debatoplæg om sammenhængen miljøspørgsmål og folkestyre i kommunerne. København: Kommunernes Landsforening, 1973. 99 pp.

Debatoplægget er udarbejdet af landsforeningens eningenssekretariat til delegeretmodet den 15. juli 1973. Det beskæftiger sig med de ændringer af styringsprocesserne ikke mindst på lokalt plan, der anses for ønskelige forbindelse med de problemer, som miljøudviklingen i vid forstand rejser. Det understreges, at der er behov for forbedring udbredelse af videnskabelige analysemetoder en udbygning af befolkningens i beslutningsprocesserne. Der redegøres i et bilag for en af landsforeningen undersøgelse af nærdemokratiet danske kommuner.