Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

mandel, ernest: Indføring i marxismens økonomiske teori. Røde Hæfter, 5. Århus: Revolutionære Socialisters Forbund, 1973- 64 pp. Kr. 5,00.

mandel holdt i 1963 tre foredrag om marxismens teori, som i 1964 blev udgivet på fransk og senere er oversat til en lang række sprog. De tre hovedkapitler er: (1) værdi- og merværditeorien, (2) kapital og kapitalisme og (3) senkapitalismen. Bogen en af de mest overkommelige, kompetente i marxistisk og nymarxistisk tankegang.