Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

horstmann, Jørgen: Modeller for lokalisering offentlige institutioner. LPUS-Orientering, København: Landsplanudvalgets 1972. 77 pp. Gratis.

Beregninger over optimal lokalisering kræver stedfæstelse af befolkningen uafhængigt administrative inddelinger. En forenklet til sådan stedfæstelse udvikles i første del af denne rapport. I anden del præsenteres beregningsmodeller, som på grundlag af en sådan stedfæstelse kan belyse af lokaliseringsplaner for offentlige institutioner, som hidtil vanskeligt kunnet kvantificeres. Modellernes er illustreret ved et eksempel planlægning af Åndssvageforsorgens træningsskoler på Fyn.