Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Att välja framtid. Et underlag för diskussion och överväganden om framtidsstudier i Sverige. Statens Offentliga Utredningar 1972: 59. Stockholm: Justitiedepartementet, 1972. 156 pp.

Det svenske fremtidsforskningsudvalg har som betegnelse for sit emne valgt det mindre dreprætentiøse begreb fremtidsstudier i stedet betegnelser som forskning og videnskab, kan »skyla över osäkerhet, metodisk och ofrånkomlig subjektivitet i gjorda uttalanden«. Efter en oversigt over den internationale virksomhed på området gennemgås de forskellige områder af fremtidsstudierne hvad der betegnes som tillempningsnærhed; kap. 4 handler om »planeringsunderlag«, dvs. viden der kan komme til direkte anvendelse i planlægningen, 5 om langsigtsmotiveret grundforskning, i det væsentlige har grundforskningskarakter, som derfor kun indirekte på langt sigt kan få betydning for samfundsplanlægningen, kap. 6 om de såkaldte fremtidsstudier, der hverken eller indirekte styres af det eksisterende og kap. 7 om de problemer af metode- og vurderingsmæssig som rejser sig eller intensiveres, man mere systematisk vil studere og søge at påvirke den fremtidige udvikling. Betænkningens formål har været at give en oversigt over emnets problemstillinger, og den bygger bl.a. på en række mere dybtgående foretaget af arbejdsgruppens og udgivet som stenciltryk. om økonomiske problemer foreligger ingemar ståhl: Ekonomisk långsiktplanering framtidsforskning, der indeholder opsatser om henholdsvis »Välfärdsekonomiska på långsiktsplaneringen«, för den ekonomiska og »Välfärdsmått och sociala