Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Betænkning vedrørende ligestilling. Afgivet af et udvalg under kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Betænkning, København: Statens Trykningskontor, 123 pp. Bilag til betænkning om ligestilling. Afgivet af et udvalg under kommissionen vedrørende stilling i samfundet. København (1972). 88 pp.

Betænkningen indledes med en historisk oversigt over kvindernes stilling i samfundet, afsluttes med en beskrivelse af udviklingen USA og Sovjetunionen og en omtale af de nyeste kvindeoprør i USA, Vesttyskland, Holland, England og herhjemme. beskrives kvindernes situation dagens Danmark, bl.a. på baggrund folketællingsoplysninger og Socialforskningsinstituttets der er afsnit om kvindernes stilling i familien, uddannelsen, og det offentlige liv. Derefter diskuteres på principielt plan indholdet af lighedskravet og grundene til den eksisterende ulighed. Der er et bilag om kvindernes beskæftigelse og politiske aktivitet i det danske samfund af Rita Knudsen, og i et særligt bilagsbind findes gennemgange af Carl Weltzer og Benedicte Madsen af henholdsvis den psykologiske og sociologiske litteratur om forskelle mellem kvinder og mænd.