Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

sydsæter, knut: Matematisk analyse. 2 bind. Oslo: Universitetsforlaget, 1969-73. 1 +575 PP. N. kr. 84,00 + 92,00.

Omfanget af denne indføring i matematisk analyse for økonomer må ses på baggrund af, at der er gjort en betydelig indsats i pædagogisk henseende og for at forøge dens anvendelse som opslagsbog. Den er rigt forsynet med opgaver og eksempler og i flere tilfælde har forfatteren i stedet for de korteste og mest elegante beviser valgt at give en mere omstændelig, men ud fra et pædagogisk synspunkt formentlig samtidig mere givtig fremstilling. I flere kapitler er

Side 323

der først en elementær oversigt, som efterfølgesaf mere eksakte fremstilling. Endeliger karakteriseret ved, at den ikke behøver læses i sammenhæng; de fleste kapitler giver en selvstændig fremstilling af de behandlede emner.