Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Beretning om visse slatslige driflsudgiftskonti uden ekspansiv udgiftsudvikling i tiden 1965-66 1970-71. Afgivet af de af folketinget valgte statsrevisorer. København: Schultz, 1972. 56 pp. Kr. 5,00.

Undersøgelsen af driftsudgiftskonti med reelt faldende eller stagnerende udvikling i en periode sidst i 1960'erne er blevet til på foranledning af en bemærkning fra statsrevisorerne i deres betænkning for 1970/71 om, at det ikke kan udelukkes, at det netop er på disse områder, at besparelsesmulighederne inden for statens driftsudgifter. Resultatet er blevet »en broget af konti« spændende fra DSB til Dansk sløjdlærerskoles værktøjshandel. synes af de afsluttende bemærkninger fremgå, at statsrevisorerne har været en smule beklemte ved ideen, da resultaterne forelå; det understreges, at det ikke er muligt at uddrage nogen samlet konklusion af undersøgelsesresultaterne, og at det ikke vil være berettiget at indfortolke kritik i de vurderinger og kommentarer, som undersøgelsen har givet anledning til.