Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Betænkning vedrørende omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger. Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren 10. december 1971. Betænkning,

Side 314

674. København: Statens Trykningskontor, 34 pp.

På baggrund af udlejningsvanskelighederne det nye almennyttige boligbyggeri nedsatte i 1971 to arbejdsgrupper, henholdsvis skulle beskæftige sig med det nye byggeris pris- og standardniveau omfanget og finansieringen af byggemodningsforanstaltninger. Den første gruppes betænkning er omtalt i NT 1973/1. Den anden arbejdsgruppe, hvis betænkning nu foreligger, er ikke overbevist om, at en ændret finansiering af byggemodningsudgifterne retning af en kommunal overtagelse dem på længere sigt vil indebære nogen væsentlig indflydelse på grundpriserne lejen i nybyggeriet, idet en afgørende herfor vil være, at kommunerne stort omfang behersker udbuddet byggemodnet jord.