Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Nationalekonomiska Föreningen (i Sverige) i 1973 startet et nyt tidsskrift Ekonomisk Debatt, der dels træder i stedet for det hidtil udgivne Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, dels vil skabe et forum »för professionella ekonomer att i större omfattning än tidigare yttra sig i aktuella ekonomiska frågor på ett för allmänheten sätt«. Tidsskriftet udsendes gange om året og koster 85 danske kroner; det kan bestilles hos Sparfrämjandet AB, Fack, 10320, Stockholm 16, postgiro 30400-6. Redaktionen også økonomer i de øvrige nordiske lande til at komme med bidrag til tidsskriftet. Ikke aftalte bidrag til afdelingen och Kommentarer« skal være redaktionen i hænde senest fire uger før udgivelsesdagen for at skulle kunne overvejes offentliggjort i det nærmest kommende Sådanne bidrag bør normalt overstige 3-4 maskinskrevne A4sider. artikler i tidsskriftet bør i forvejen med redaktionen.