Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 109 (1971) - 5-6

Artikler


FORHANDLINGERNE VED DET NORDISKE NATIONALØKONOMISKE MØDE I KØBENHAVN DEN 28.-30. AUGUST 1969

 

H. C. SEIERUP
SOCIALREFORM OG SOCIALPOLITIK I SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV

 

Jens Lunde *
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: EN KOMMENTAR

 


NATIONALØKONOMISK FORENINGS GENERALFORSAMLING 1971 Den 14. oktober 1971 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.

 

G. VIBY MOGENSEN *
AFVANDRINGEN FRA LANDBRUGET

 

Thorkil Kristensen *
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: ET SVAR

 

GUNNAR THORLUND JEPSEN *
PERSPEKTIVPLAN, SKATTEBYRDE OG SKATTESYSTEM

 

Svend Tychsen *
NYERE UDDANNELSESØKONOMISK LITTERATUR

 

Birger Dan Nielsen *
OM TOLDUNIONER OG ØKONOMISK INTEGRATION

 

NIELS THYGESEN *
PENGEPOLITIK I ÅBNE ØKONOMIER

 

HANS JØRGEN RASMUSEN *
DECENTRALISERET PLANLÆGNING ILLUSTRERET VED UNIVERSITETSBUDGETTERING

 

Anmeldelser

Niels Banke *
H. Winding Pedersen og Kjeld Scherfig, red.: Strukturproblemer i erhvervslivet. Studier fra Københavns Universitets Økonomiske Institut, nr. 18. København: Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler (Gad), 1971. 247 pp. Pris: Kr. 69,00.

 

Ole Zacchi *
Carl Erik Sørensen : Kreditmarkedet og industriens ekspansion. København: Den Danske Landmandsbank, 1971. 250 pp. Pris: Gratis.

 

Claus Vastrup *
Robert A. Mundell og Alexander K. Swoboda, red.: Monetary problems of the international economy. Chicago og London: The Chicago Univercity Press, 1969. 405 pp. Pris: £ 5,65.

 

Niels Banke *
Harry Nyström: Retail pricing: An integrated economic and psychological approach. Stockholm: Economic Research Institute at the Stockholm School of Economics, 1970. 284 pp. Pris: Sv. kr. 45,00.

 

Nekrologer

Der er ingen nekrologer

Diverse


NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT

 


NATIONALØKONOMISK FORENING

 


[Ingen Titel]

 


DANMARKS NATIONALBANK BALANCE DEN 30. APRIL 1972