Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108 (1970)

Harald Westergaard : Contributions to the history of statistics. Reprint udg. New York: Agathon Press, 1968. 280 pp. Pris: $ 9,00.

Harald Westergaards bog, der oprindelig udkom hos P. S. King & Son i London i 1932, behandler statistikkens historie indtil udgangen af det nittende århundrede. Foruden at være en statistikkens historie er den tillige den statistiske litteraturs historie. Den beskæftiger sig væsentligst med den deskriptive statistik, men har også korte kapitler om statistikkens teori, herunder den tidlige udvikling af sandsynlighedsteorien. At den velskrevne og stofmættede bog stadig regnes for et internationalt standardværk om sit emne vil fremgå af omtalen i f.eks. International encyclopedia of the social sciences (1968) og H. O. Lancasters nylige oversigtsartikel i Journal of the Royal Statistical Society (ser. A, bd. 133, pt. 3, 1970). Det var således ikke uden grund Adolph Jensen i sin anmeldelse af bogen i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1932 skrev: »Det er gaaet Professor Westergaard paa lignende Maade som P. C. Skovgaard, om hvem det siges, at han malede paa sit store Dyrehavebillede i ti Somre, »men nu sidder de Skyer ogsaa som de skall««.