Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108 (1970)

MODTAGEN LITTERATUR

Corden, W. M.: The theory of protection. Oxford :
Clarendon Press: Oxford University Press,
1971. 263 pp. £2,50.

Enemark, Poul : Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede med særligt henblik på dansk okseeksport. 2 bd. Århus 1971. 349 + 303 pp.

Gold, Joseph: The stand-by arrangements of the International Monetary Fund. Washington: International Monetary Fund, 1971. 273 pp. $ 4,00.

Graversen, G.: Årsregnskabet. Århus: Akademisk
forlag, 1970. 251 pp.

Hansen, Erik Jørgen: Ungdom og uddannelse: De 14-20 åriges uddannelsessituation 1965. Bd. 2. Socialforskningsinstituttet. Publikation nr. 47. København: Teknisk forlag, 1971. 295 pp. Kr. 33,50.

Jeppesen, Steen Leth : Løn og priser. København:
G. E. C. Gad, 1971. 94 pp. Kr. 17,95.

Jepsen, Gunnar Thorlund: Fra grundstigningsskyld til frigørelsesafgift. Skrifter fra rhus Økonomiske Institut, nr. 22. Århus: Akademisk boghandel, 1970. 145 pp.

Essays in honour of Thorkil Kristensen. Paris:
OECD, 1970. 305 pp. F 30,00.

Rasmussen, Arne, Otto Ottesen, Jan Aarsø
Nielsen, Børge Rasmussen, Kjeld Bund-

gaard, Folke Ölandkr, Hans Engstrøm og Søren Hkedr: Det segmenterede salg. Skrifter fra Institut for Afsætningsøkonomi ved Handelshøjskolen i København, nr, 42. København: Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 1970. 82 pp.

Schmidt, Erik Ib: Dansk økonomisk politik. København:
Fremad, 1971. 278 pp. Kr. 36,75.

Tinbergen, Jan: On the international division
of labour. Stockholm: Federation of Swedish
Industries, 1970. 20 pp.

Ørum, Bente: Social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet. Socialforskningsinstituttet, Studie nr. 20. København: Teknisk forlag, 1971. 144 pp. Kr. 12,00.

Boligbyggeriet i samfundsmæssig belysning. Udg. af Dansk Ingeniørforening og Danske Økonomers Forening. København: Teknisk forlag, 1971. 151 pp.

Danmarks 500 største virksomheder. Oslo: A/S
Økonomisk Litteratur, 1970. 90 pp.

Offentlige udvalg: Rapport fra en arbejdsgruppe omkring politikere, administratorer og eksperter under Selskabet for Samfundsdebat. København: Munksgaard, 1970. 44 pp.

Staten og erhvervslivet: Debatoplæg udarbejdet af en arbejdsgruppe under Selskabet for Samfundsdebat. København: Polyteknisk forlag, 1970. 90 pp.