Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108 (1970)

NATIONALØKONOMISK FORENING

Formand: Kjeld Philip.

Bestyrelse: Kjeld Philip (formand), Svend Andersen, Hector Estrup, J. Børglum Jensen, Jørgen

Paldam, N. V. Skak-Nielsen og K. E. Bredahl Sørensen.

Sekretær: Niels Bodelsen.
Nationaløkonomisk Forenings kontingent: 50 kr. årligt, for studerende dog 15 kr. årligt.
Hendvendelser vedr. indmeldelse i foreningen m. v. bedes rettet til sekretæren, cand. polit. Niels
Bodelsen, Udenrigsministeriet, Amaliegade 7, 1256 København K (tlf. 12 30 60).