Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 87 (1949)

Income, Employment and Publie Policy. Essays Honor of Alvin H. Hansen. W. W. Norton Co. New York. 1948. 379 sider. $ 4.00.

Bjarke Fog

Side 389

Professor Alvin Hansen er sikkert en af de amerikanske økonomer, der har haft størst betydning i de seneste årtier. Han var den første, der overførte Keynes' ideer til Amerika, han har også selv gennem sine mange bøger givet betydelige bidrag til den økonomiske Tillige har han spillet en stor rolle i den praktiske økonomiske politik, og er vel nok den amerikanske økonom, der er bedst kendt af den brede offentlighed. Også her i landet er Alvin Hansen kendt, og da han lige har været i Danmark, behøver han ingen nærmere præsentation.

Det er derfor ret naturligt, at en kreds af elever og venner har ønsket at hylde ham på hans 60 års dag ved et festskrift, der har fået titlen »Income. Employment and Public Policy:. Alle de, der har ydet deres bidrag til festskriftet, har holdt sig til emner inden for de områder, som Alvin Hansen selv har arbejdet med. Blandt forfatterne findes mange de mest fremragende af de yngre amerikanske og de har forstået at skabe et festskrift, hvis indhold også vil få betydning ud i fremtiden. Af artiklerne kah det ses, at der har været et vist samarbejde mellem forfatterne, hvorved festskriftet har fået et mere ensartet præg end sædvanligt for festskrifter. Her skal kun nævnes nogle af de vigtigste bidrag.

Lloyd A. Metzler skriver om »Three lags in the Circular Flow-, nemlig forbrugsudgifternes i forhold til indkomstudbetalingerne, udbudets lag i forhold til forandringer i salget endelig lag'et imellem indkomstens skabelse produktion og indkomstudbetalingen. konklusion er, at udbudslag'et det vigtigste, mens forbrugslag'et, som man hidtil har lagt så megen vægt på, er af ringe betydning.

Evsey D. Domar har kaldt sit bidrag »Investment, and Monopolies«, hvori han navnlig analyserer, hvorledes investeringsvirksomheden af eksistensen af storforetagender monopoler.

James S. Duesenberry studerer forbrugsfunktionen. søger at indarbejde i forbrugsfunktionen forhold, at forbruget ikke blot er afhængig af den øjeblikkelige indtægt, men også af den hidtil højeste indtægt vedkommende har haft.

Paul A. Samuelson giver en kort behandling
nationalindkomstbestemmelsen i simpel
form.

Richard A. Musgrave og Abba P. Lerner behandler
i forbindelse med den offentlige

Robert L. Bishop studerer 3 forskellige slags finanspolitik til at forøge nationalindtægten: 1. En forøgelse af det offentliges udgifter med konstante skattesatser. 2. En forøgelse af det offentliges udgifter, men således at skattesatserne så meget, at der stadig er balance på regnskabet, og 3. en reduktion af skatterne med uforandrede offentlige udgifter.

Endelig skriver Alice Bourneuf i det sidste
afsnit om the »International Monetary Fund«.

Side 390

Foruden ovennævnte har også Benjamin Uiggins, Richard Goodwin. David McCord Wright, Sidney Alexander, Harvey S. Perloff, Walter Stettner, Cary Brown og John Dunlop givet bidrag.