Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 87 (1949)

DEVALUERINGENS NÆRMESTE FØLGER.

Efter opfordring har dr. polit. Jørgen Gelting velvilligst påtaget sig med meget
kort varsel at skrive en artikel til Nationaløkonomisk Tidsskrift om den almindelige
nærmeste følger, jfr. side 97 ff. i nærværende hæfte.