Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 87 (1949)

DET NORDISKE MØDE I STOCKHOLM.

I Stockholm afholdtes i dagene 20.-22. juni det trettende nordiske nationaløkonomiske Indbydere til mødet var i lighed med tidligere de nationaløkonomiske i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Mødet havde ialt 387 deltagere, hvoraf 67 fra Finland, 75 fra Norge, 118 fra Sverige og 127 fra Danmark. Mødets foredragsholdere og emner var følgende:

Professor Thorkil Kristensen, København: Socialpolitik under liberalistisk
økonomi.

Professor Odal Stadius, Helsingfors: Inkomstnivelleringen och dess följder.

Professor Wilhelm Keilhau, Oslo: Hvorvidt kan lovmessigheter opstilt i den
teoretiske ökonomikk anvendes på et sentraldirigeret samfunnshushold.

I lighed med tidligere vil der til deltagerne blive udsendt et stenografisk
referat over mødets forhandlinger.