Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

Johs. C. D. Zahn: DIE BANKAUFSICHTSGESETZE DER WELT. Berlin und Leipzig 1937, XXX + 819 Sider.

Holger Koed.

Det tyske Institut für Bankwissenschaft und Bankwesen, der tidligere har foranstaltet Festskriftet til Dr. Schacht (Probleme des deutschen Wirtschaftslebens), ligeledes taget Initiativet til Udgivelse af dette nyttige Samleværk. I Værket gengives ikke blot de gældende Love for Tilsyn med Kreditbankerne, men tillige de i Tilknytning dertil udstedte Forordninger, Regnskabsskemaer o. lign. I en kort Indledning søges der optrukket nogle almindelige Resultater med Hensyn til Bankloves Indhold.

Hensigten med disse Linier er blot at gøre opmærksom paa Fremkomsten
af Værket, der vil være til betydelig Gavn som Materialesamling for Fagfolk.