Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 20 (1912)

IV. Kvindelige Vælgeres Deltagelse i politiske Valg.

Paa Grundlag af Oplysninger, der findes i en af Overdirektør Widell udarbejdet Afhandling om »Politisk rösträtt för kvinnor«, har vi sammenstillet nedenstaaende Oversigt, der viser Valgdeltagelsen blandt mandlige og kvindelige Vælgere til lovgivende Forsamlinger i en Række Lande. Tallene angaar de senest stedfundne Valg:

Side 422

DIVL2926

Som det vil ses, er Kvindernes Valgdeltagelse saa at sige overalt betydelig mindre end Mændenes. Dog stemte der ved de endelige Valg til det norske Storting 190g i Byerne en lige saa stor Procentdel af de kvindelige Vælgere som af de mandlige.