Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 9 (1901) 3

Fortegnelse over Statens Statistiske Bureaus Bogsamling. Udgivet Statens Statistiske Bureau. Kbhvn. 1901.

A. P.-St.

Da Flytningen af Statens Statistiske Bureau i Vinteren iBq8 99 til andre Lokaler gjorde en Revision hele Bibliotheket ønskelig, fik Bureauet paa Finansloven 1899 1900 bevilget et Beløb af 1200 Kr. til en Omordning samt Affattelsen af en Seddelkatalog. I Henhold hertil ere Bureauets Bøger i den Afdeling, der ikke omfatter officiel Statistik, blevne skrevne ud paa Sedler. Og trykt foreligger nu den ovennævnte Fortegnelse, der er endel anderledes ordnet end den i 1895 udgivne. Fortegnelsen er jo et særdeles nyttigt der vil blive meget paaskønnet af alle danske Nationaløkonomer og Statistikere.