Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 9 (1901) 3

Gaston Deschamps: Le Malaise de la Démocratie. Armand & Cie. Paris 1899. (363 S.).

Læsere af Lillys og Leckys Værker kunne tage Deschamps's med. Det supplerer dem. Titlen angiver tydeligt Forfatterens Standpunkt; kun maa det tilføjes, at det er specielt franske Forhold, han har for Øje. Hvadenten man billiger eller ikke billiger hans Betragtningsmaade, maa man indrømme, at hans Bog indeholder adskillige særdeles interessante Afsnit.