Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 9 (1901) 3

Københavns og Nabokommuners Folkemængde d. 1. Februar 1901.

JKøbenhavns Kommunalbestyrelse har udsendt en Opgørelse over Folketallet i København og Nabokommuner i. Februar iqoi. Derefter var Folketallet


DIVL2044

Af de Beretningen ledsagende Tabeller hidsætte
vi følgende:

Folketallet den i. Februar 1901 i hvert af Staden
Københavns Sogne og Sognedisirikter, sammenstillet
med de tilsvarende Tal den 1. Februar 1895:


DIVL2046
Side 312

DIVL2046

Folketallet d. i. Februar 1901 i Sundbyerne, fordelt
Sogne:


DIVL2048

Folketallet den 1. Februar 1901 paa Frederiksberg,
efter Sogne:


DIVL2050
Side 313

Folketallet den i. Februar 1901 i Gentofte-Ordrup,
fordelt efter Sogne:


DIVL2052

Folketallet den 1. Februar 1901 i Staden København, Frederiksberg og Gentofte-Ordrup, fordelt efter Valgkredse og sammenstillet med de tilsvarende Tal den 1. Februar 1895, for saa vidt disse foreligge:


DIVL2054
Side 314

Folketallet den i. Februar iqoi i hver af Staden
Københavns Politikredse, sammenstillet med de tilsvarende
den i. Februar 1895:


DIVL2056

Folketallet den 1. Februar 1901 indenfor Poststedet
København, fordelt efter Brevomdelingsdistrikter:


DIVL2058
Side 315

DIVL2058

Medens Sundbyernes og Frederiksberg Kommuner helt optages i Poststedet København, henhører af Københavns Kommunes nordligste 1,522 Indbyggere til Hellerup, Gentofte og Herløv Postdistrikter; disse vil Husum (Folketal 553) fra 1. Juni 1901 blive optaget i Københavns Postdistrikt. Til Gengæld omfatter Poststedet København hele Hvidovre Sogn, 454 Beboere af Rødovre og 966 Beboere af Taarnby Sogn.