Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

Arbetarnas cooperations-föreningar i Storbritannien — hvad de uträttat och hvad de åsyfta. Af Arthur H. Dyke Acland och Benjamin Jones. Auktoriserad öfversättning från originalets nionde upplaga af P. D. Stockholm, Nordin & Josephson (102 S.). (Kr. 1,50).

A. P.-St.

Denne populært skrevne, helt igennem praktisk indrettede lille Bog giver en Række nyttige Oplysninger om de engelske Forbrugsforeninger (»Stores«) og Produktionsforéninger m. m.