Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

Johan Leffler (m. Fl.): Det ekonomiska samhällslifvet. Handbok i nationalekonomi. Första bandet. Stockholm, 1894. Fahlcrantz & Co. (468 S.). (Kr. 7,50).

Dette Værk, der tildels er udarbejdet efter
G. Schönbergs >Handbuch«, men med særligt Hensyn

Side 393

til skandinaviske og finske Forhold, giver i sit her foreliggendeførste Bind først en »grundlæggende Oversigt« ved J. Leffler og E. Svensén, dernæst en Fremstilling af Nationaløkonomiens Opgave og Historie, efter H. v. Scheel ved C. Rosenberg, — om den økonomiske Produktion i Almindelighed, efter Kleinwächter ved C. Rosenberg, — om Mønt, Maal og Vægt, ved G. Sundbärg, — om Penge- og Møntvæsen, efter Nasse ved C. Rosenberg, — om Kredit og Bankvæsen, om Transport- og Kommunikationsvæsen, om Indkomst og Formue og om Forbruget ved J. Leffler.

Det ret betydelige Værk geraader vore svenske
Brødre til al Ære.