Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

JOSEF WOLONTIS: Människans hushållning genom tiderna. Kooperativa bokförlag. Stockholm 1927. 472 Sider. Pris Kr. 6,75.

Henry Stjernqvist

Det svenske kooperative Bogforlag fortsætter med denne Bog Udgivelsen af de populær-videnskabelige Værker, som har vundet saa stor Anerkendelse fra alle Sider. I Ordet populær ligger i og for sig ikke andet, end at Læserne søges blandt de brede Lag. Derimod er Fremstillingen aldrig populær i den Forstand, at der slaas af paa de Fordringer, som man maa stille til en videnskabelig Fremstilling. I nærværende Værk gives en Skildring af Menneskenes økonomiske Historie, med Udgangspunkt blandt de første Mennesker, hvorom vi har de svageste Spor, og derefter lige til vore Dage med alle de aktuelle Problemer. Fremstillingen er klar og letflydende, mange af Kapitlerne læser man med Spænding, da man her stilles overfor andre Sider af Historien end de, som i Almindelighed læres under dette Fag. Forfatterens personlige Sympatier træder sjældent frem, idet der kun er lagt Vægt paa at skildre Forholdene saaledes som de faktisk har været. Bogen bør ogsaa herhjemme finde Læsere. Som Grundbog ved Studiekredse vil den være fortrinligt egnet, ligesom ogsaa vil kunne gøre god Fyldest ved højere Undervisning økonomisk Historie. H stjernavist.