Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

Forhandlingerne ved det nordiske nationaløkonomiske Møde i Kjøbenhavn 1926. 298 S. Kjøbenhavn 1927.

Beretningen om Det nordiske nationaløkonomiske Møde 1926, indeholdende de stenografiske Referater af Foredrag og Forhandlinger m. v., foreligger nu i Trykken. Bogen, der er tilstillet Mødets Deltagere rn. f!., kan af Nationaløkonomisk Forenings Medlemmer erhverves til Købs for en Pris af 2Vs Kr. ved Henvendelse til Foreningens Sekretær.