Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

R. G. HAWTREY: The economic problem. 417 s. Longmans, Green & Co. London 1926. Pris 10 sh 6 d.

E. C.

Bogen indeholder et mærkeligt Forsøg paa at bringe Etiken i nøje Forbindelse med Nationaløkonomien, er paa mange Maader interessant og naturligvis præget af sin Forf.'s store økonomiske Indsigt; men den flytter næppe den økonomiske Videnskabs Grænsepæle, og det maa vel i det hele siges at være tvivlsomt, om man ber drage Motiverne til de økonomiske Handlinger ind som et Led i Studiet af økonomien. E. c.