Ellebæk, Jens Jakob, og Birgitte Lund Nielsen. “Pedagogical Content Knowledge (PCK) – Et tiltrængt Naturfagsdidaktisk Forskningsfelt I Danmark?”. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, no. 4 (december 13, 2016). Set juli 18, 2024. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36420.