Simensen, Anita Movik, og Inger Wallem Anudsen. “Matematikk I Naturfag – Et Kompetansehevingsprosjekt for Barnehagen”. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, no. 2 (juni 5, 2013). Set juli 13, 2024. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36032.