Gissel, Stig Toke, Mette Hjelmborg, Bo Teglskov Kristensen, og Dorte Moeskær Larsen. “Kompetencedækning I Analoge Matematiksystemer Til Mellemtrinnet”. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik 2019, no. 3 (september 5, 2019): 21. Set august 20, 2022. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/115580.