Guldager, Ida, Claus Auning, og Mette Steiner. “Hvordan påvirker naturfagslæreres Undervisningstilgang Elevers Udvikling Af undersøgelseskompetencer Frem Mod Den fælles naturfagsprøve?”. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik 2019, no. 1 (marts 7, 2019): 44–58. Set april 21, 2024. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112815.