Ellebæk, J. J., og B. L. Nielsen. “Pedagogical Content Knowledge (PCK) – Et tiltrængt Naturfagsdidaktisk Forskningsfelt I Danmark?”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, nr. 4, december 2016, https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36420.