Simensen, A. M., og I. W. Anudsen. “Matematikk I Naturfag – Et Kompetansehevingsprosjekt for Barnehagen”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, nr. 2, juni 2013, https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36032.