[1]
J. J. Ellebæk og B. L. Nielsen, “Pedagogical Content Knowledge (PCK) – et tiltrængt naturfagsdidaktisk forskningsfelt i Danmark?”, MONA, nr. 4, dec. 2016.