[1]
L. Ahrenkiel, S. Caspersen, M. Christensen, og G. Grønlund, “Effekter af en Science Camp”, MONA, nr. 2, maj 2016.