Hansen, R. (2015) “At styre efter målet i matematik - hvad ved vi egentlig om elevers og læreres målorientering?”, MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, 0(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36293 (Set: 18september2020).