Simensen, A. M. og Anudsen, I. W. (2013) “Matematikk i naturfag – et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen”, MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, (2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36032 (Set: 24 juli 2024).