Gissel, S. T., Hjelmborg, M., Kristensen, B. T. og Larsen, D. M. (2019) “Kompetencedækning i analoge matematiksystemer til mellemtrinnet”, MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, 2019(3), s. 21. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mona/article/view/115580 (Set: 28 september 2022).