Ellebæk, Jens Jakob, og Birgitte Lund Nielsen. 2016. “Pedagogical Content Knowledge (PCK) – Et tiltrængt Naturfagsdidaktisk Forskningsfelt I Danmark?”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, nr. 4 (december). https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36420.