Simensen, Anita Movik, og Inger Wallem Anudsen. 2013. “Matematikk I Naturfag – Et Kompetansehevingsprosjekt for Barnehagen”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, nr. 2 (juni). https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36032.