Nielsen, Keld, Lykke Brogaard Bertel, Pernille Kaltoft, og Martin Krabbe Sillasen. (2023) 2024. “Behov for Et Tydeligt Teknologibegreb – Om Teknologi Og Teknologisk Dannelse I STEM”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik 2023 (4). https://tidsskrift.dk/mona/article/view/141895.