Nielsen, Keld, og Martin Sillasen. 2021. “Teknologifilosofi, Modus-2 Viden Og Et forsømmeligt Ministerium”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik 21 (3). https://tidsskrift.dk/mona/article/view/128343.