Gissel, Stig Toke, Mette Hjelmborg, Bo Teglskov Kristensen, og Dorte Moeskær Larsen. 2019. “Kompetencedækning I Analoge Matematiksystemer Til Mellemtrinnet”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik 2019 (3):21. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/115580.