Guldager, Ida, Claus Auning, og Mette Steiner. 2019. “Hvordan påvirker naturfagslæreres Undervisningstilgang Elevers Udvikling Af undersøgelseskompetencer Frem Mod Den fælles naturfagsprøve?”. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik 2019 (1):44-58. https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112815.