Nielsen, K., & Horst, S. (2017). Sammen om naturfagsstrategien. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/96861