Simensen, A. M., & Anudsen, I. W. (2013). Matematikk i naturfag – et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36032