Gjerris, M. (2021). Når træet forsvinder for bare skov. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 21(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/128348