Nielsen, S. S. (2020). Et bud på en mere procesorienteret tilgang til modeller og modellering i skolens naturfagsundervisning. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(1), 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/118898