Nielsen, B. L., Hougaard, R. F., & Krægpøth, M. (2020). Forskningslignende laboratorieaktiviteter for 1. års studerende på universitetet – muligheder og udfordringer. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(1), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/118894