Nielsen, T. M. (2019). Sokratiske samtaler i naturfagsundervisningen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(1), 22–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112813