Larsen, D. M., & Lindhart, B. (2019). Undersøgende aktiviteter og ræsonnementer i matematik undervisningen på mellemtrinnet. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(1), 7–21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112811